Incentive helpt bij het ontwikkelen
van een duurzaam loon- en
personeelsbeleid

Duiding bij vraagstukken

Welke verdeling van flexibele en vaste arbeid houdt u aan? Kunt u uw medewerkers zonder problemen inzetten buiten de landsgrenzen? Hoe houdt u grip op de inzet van derden in uw organisatie? Welke kansen en bedreigingen treffen uw personeelsplanning op de lange termijn? Incentive geeft inzicht in en duiding aan de mogelijkheden, opgetekend in heldere scenario’s.

Grip op (toekomstig) personeelsbeleid

Steeds meer bedrijven zijn intrinsiek gemotiveerd grip te krijgen op het eigen personeelsdossier. De drijfveer hiervoor is breder dan het verkrijgen van controle op processen en het uitsluiten van risico’s. Motieven zijn ook het optimaal benutten van kansen en het prepareren voor toekomstscenario’s. Ontwikkelingen als robotics en artificial intelligence dwingen langzaamaan tot nadenken over de toekomstige inzet van arbeid. Wij denken met u mee bij het formuleren van strategisch beleid rondom fiscale risicobeheersing. Bijvoorbeeld door het opzetten en implementeren van een Tax Control Framework, waarbij we de kansen voor uw organisatie in het bredere perspectief van strategisch HRM en Future of Work plaatsen.

Wij zijn gespecialiseerd in

Internationaal

Flex

Publiek

Sociale Zekerheid

Even sparren over uw vraagstuk? Leg ons uw kwestie voor.

> Fiscaal vriendelijk belonen
> Inrichten van contracten
> Inhuren en inlenen van derden

> Omgang met topinkomens
> Inhuren van zzp’ers
> Wetgeving CAO, WAB

> Werkkostenregeling
> Ketenaansprakelijkheid
> Wagenpark in control
> Auditondersteuning

Menu